Frigörelse från det gamla och hyllning till det nya livet

Frigörelse från det gamla och hyllning till det nya livet

Idag vill jag hylla livet. Och allt arbete som jag har gjort med mig själv för att komma dit som jag idag är. Tacksamheten att få stötta och hjälpa andra att hitta sin väg i livet, vägen ut i frihet. Frigörelsen från det förflutnas skuggor. Jag vill tacka livet som...
Tankar och reflektioner kring högkänslighet

Tankar och reflektioner kring högkänslighet

Högkänslighet – något man är född med. Ett större behov av att ha sin egentid och sitt egenutrymme. Större och längre behov av återhämtning. Framförallt när vi har varit i större grupper, sammankomster och varuhus m.m. Eller med någon som tar mycket energi. Har...
Morgonens reflektioner

Morgonens reflektioner

Så skön insikt för många att vi faktiskt ansvarar för vårt eget välbefinnande. Det gör ju att vi kan känna hopp inför framtiden och livet. Ingen annan som styr våra liv förutom vi själva. För så länge vi lägger skulden på någon annan så tror vi ju att vi styrs av...
Vågar du öppna dörren till ditt inre?

Vågar du öppna dörren till ditt inre?

Vi är inte trasiga utan anledning. Snabbt byggs murar kring hjärtat när varje hårt ord är av sten. Och som barn skyddar vi oss med olika skydd och försvarsmekanismer för att det gör för ont att inte bli älskad, sedd, lyssnad på eller förstådd. Vi stänger av våra egna...
Bli din egen bästa vän – bli vän med ditt inre barn

Bli din egen bästa vän – bli vän med ditt inre barn

Du kan återta ditt inre barns känslor genom att lyssna noga till det du behöver och vill ha i ditt eget hjärta. Du kanske har lärt dig att ge upp dina egna önskemål för andras skull. Det behöver du inte alls göra, eller rättare sagt det ska du inte göra. . Man ska...
Känner du dig tilltufsad av livet?

Känner du dig tilltufsad av livet?

Vet du egentligen hur mycket vi påverkas av livet, av vår barndom, uppväxt och relationer. Av massmedia, sociala medier och samhällets normer och regler. Vi präglas av våra föräldrar, lärare, tränare mer än vad vi tror. Och vet du vad som är ditt eget och vad som är...
En välgrundad hälsa leder till en hållbar livsstil

En välgrundad hälsa leder till en hållbar livsstil

Ibland behöver vi sortera begreppen så att vi inte bara så rör ihop allt, och inte vet vilken ände vi ska börja i. Det som händer nu handlar ju om olika saker men står i beroende av varandra. Det ena är en epidemisk händelse eller situation i världen och det andra...
Investera din livskraft i balans och harmoni

Investera din livskraft i balans och harmoni

Kris är en förändring, en oplanerad förändring eller förlust som får oss att tappa kontrollen. Det är en normal reaktion på en oväntad händelse. Vi reagerar med panik, ilska, rädsla på all den ”informationsoverload” som vi får och som ofta är vinklad. Hur bearbetar vi...
Frihet – skapa frihet i ditt liv

Frihet – skapa frihet i ditt liv

Du är inte beroende av något eller någon. Inre frihet ger yttre frihet. Du är fri att tro som du vill. Du är fri att tänka som du vill. Du är fri att känna som du vill. Du är fri att handla som du vill. Du är fri att göra det bästa av ditt liv. Utan krav och måsten är...
Har du gått på grund igen?

Har du gått på grund igen?

Hjärntrött stressrelaterad psykisk ohälsa – ökar lavinartat – hjärntrötthet och utmattningssyndrom. Är det någon som är förvånad inte jag i varje fall. Vänligare arbetsklimat? Skadliga stressen. Det ligger ju inom oss hur vi betraktar livet, inställningen till oss...