Vi är inte trasiga utan anledning. Snabbt byggs murar kring hjärtat när varje hårt ord är av sten. Och som barn skyddar vi oss med olika skydd och försvarsmekanismer för att det gör för ont att inte bli älskad, sedd, lyssnad på eller förstådd. Vi stänger av våra egna känslor och tankar för att passa in i familjen för att bli älskade och för att inte bli lämnade utanför. Men samtidigt så bär många av oss känslan av utanförskap som vuxna, att inte passa in, det blir liksom symtomet på känslan, orsaken, som man fick som liten. Och detta skapar en dålig självkänsla i oss själva, att det är oss det är fel på. Vi har svårt att sätta gränser, värdesätta och uppskatta oss själva. Vi ändrar oss efter andra för att få vara med. Rädslan av att bli bortvalda lurar hela tiden, både medvetet och undermedvetet, så vi anpassar oss efter andra och vi anpassar bort oss själva. Vi behöver sluta upp med att ändra oss hela tiden efter andra, för att slutligen våga ta vår plats och stå upp för oss själva. Vi behöver ställa krav och sätta gränser. Men vi har svårt för att ställa krav när vi har fått till oss som små att vi var tjatiga. För då sitter det kvar i det vuxna sårade barnet. Och ofta ursäktar vi andra, och det är ett skydd som vi sätter upp i känslan av att vi inte är lika mycket värda som andra. Det är ok att andra gör det men vi slår ofta på oss själva om vi skulle göra samma sak. Vårt inre kritiska samtal är väldigt starkt. Vi behöver ändra det till ett positivt självresonemang istället.
Självkänsla, självförtroende och självvärde är olika begrepp som handlar om dina känslor för dig själv. Har du en dålig självkänsla brukar det vara att man är mer känslig för kritik och motgångar. För att du tar det mera personligt, och att det är dig det är fel på. En god och stabil självkänsla gör att du kan sätta gränser och att du blir nöjd med dig själv och det du gör. Att ha ett bra självförtroende handlar ju om hur bra du tror och vet att du klarar av olika saker. Det du gör. Men tar vi inte in det i en bra självkänsla av att uppskatta, värdesätta och älska oss själva så tenderar vi att överprestera. Om man gör detta under en längre tid, så finns ju risken att vi hamnar i en utbrändhet. När du inte har en god och stabil självkänsla utan endast ett självförtroende så har vi svårare för förändringar och olika faser i livet. För att vi tappar bort oss själva, vid olika kriser i livet som t.ex. skilsmässa, arbetslöshet eller när vi går i pension. Olika kriser i våra liv och vi tar dem olika hårt beroende på vad vi har med oss. Det blir liksom ett stort tomrum mellan självförtroendet av att ha tappat sin identitet till att vi inte har en stabil och god självkänsla om vem vi och att känna oss själva. Då kan vi bli extra känsliga för oro, ångest, depression, mm. Vi upplever ett större hot vid förändringar som gör oss frustrerade, irriterade och trötta och orkeslösa, drömmer oss bort, kan tappa verkligheten och gå in i en illusion av hur något är.
Men det bästa är att vi kan bli fria från gamla tankar, känslor och handlingar genom att befria det sårade barnet i oss. Och leva oberoende av andra och annat. Visst att det krävs en hel del jobb, i medvetenhet och närvaro men det går att hitta tillbaka till sin egen sanna version. Utan inre stress och obalans. Att hitta vem man är och meningen med livet.
Ta dig tid till din inre resa, att resa i ditt inre. Har du modet – utmana dig själv om vad som finns i ditt inre bakom skydden och försvarsmekanismerna. Kanske dags för dig att utmana dig själv i att försöka att göra något nytt? Det kanske är dags för dig att göra en kovändning i att göra något helt nytt. In i ett nytt äventyr i ditt liv. Kanske ta ett beslut som skiljer sig från din typiska vana, den väg som du alltid tagit. Öppna en ny dörr till något nytt istället.
Har du någon självkännedom? Ser du dina egna styrkor? Stämmer din självbild överens med den du är? Hur presenterar du dig själv? Ser andra det du själv ser? Vi kommer dit vi ska för att bli ännu starkare. Varje steg in mot dig själv och din sanna kärna. Jag kan hjälpa dig att släcka bränder, vi gör en karta över ditt liv och tar reda på vem du är. Hitta dina sanna styrkor och känslor i vem du är. Inte blanda ihop de gamla känslorna med det nya livet. Brukar andra ha en tendens att tala om för dig vem du är? Och det stämmer inte överens med din egen bild av dig själv. Vilken bild stämmer då? Hur trygg är du i din självkänsla av att veta vilken bild som stämmer? Kanske behöver du hjälp och stöd att ta reda på vem du är och stärka din självkänsla och självbild.
Jag kan hjälpa dig med en större förståelse om vem du är. Jag jobbar med medvetande trappan där du hela tiden för en ökad förståelse för dig själv och andra. Genom att få en aha upplevelse, insikt och ökad och större medvetande så växer du hela tiden i ny förståelse om vad du är kapabel till att skapa i ditt liv. Är du redo för en förändring i ditt liv? Genom att lära känna dig själv på djupet så förändras ditt liv. Motivera dig själv genom att ta dig till för återhämtning, så att du kan reflektera över ditt liv och vilka mål och önskningar du har.
När du förändrar ditt liv så skapar du nya tankar om dig själv och livet. Det blir inga förändringar så länge som man inte får upplevelsen. För då lägger du det utanför dig själv genom att säga psykologen, terapeuten eller vem det nu är säger… men då har du inte tagit in det i dig själv och införlivat det i dig själv. För ,för vart trappsteg du tar så gör du dig av med ett skydd eller försvarsmekanism.
Du får först värdesätta dig själv innan någon annan värdesätter dig. Du uppskattar dig själv innan någon annan uppskattar dig. Du älskar dig själv först innan du tillåter dig att bli älskad av någon annan. Se till att ha en god självkänsla. För har du inte känslan i dig själv av… så kan du inte heller ta emot den av någon annan. Den kan inte landa förrän du själv har en god självkänsla och självvärde. Innan den har landat i dig själv kan du bara ta emot det som en tanke eller tankekänsla men inte som en äkta, skön känsla som lägger sig som bomull i ditt eget sanna hjärta.
Se varje dag som en ny dag. Se på den med nyfikenhet istället för ett hot om att något ska hända. Se på varje människa med en nyfikenhet om varför du får träffa just denna människa vad ska du lära dig av den. Livet blir så mycket lättare när vi ändrar vår inställning till livet. Och vi får behålla våra egna energier, kraft och styrka istället för att kasta bort den på något som vi ändå inte kan påverka. Prata om det positiva istället för det negativa det finns ju där ändå. Vilken sida man än går in på, på sociala medier så står det något om ”coronan”, och det etsar sig fast i våra hjärnor och påverkar många, dagligen på olika sätt. Samma sak med att vara i ett förhållande med psykiskt våld, det etsar sig fast i våra hjärnor och vi troratt vi är dom, som dom säger att vi är. Och det tar väldigt mycket energi både fysiskt och mentalt så att vi inte orkar göra det vi ska göra. Vi har inte tillgång till vår hjärnas logiska och rationella resonemang. Och då både äter vi sämre och sover sämre, de fysiska basbehoven, och vi hamnar i en negativ loop. Så se till att hushålla med dina mentala energier.
Låt dig ta denna tiden till att utforska ditt inre och förstå dig själv varför du påverkas som just du gör. Du går kanske igång på allt eller du förstår att det har sin gilla gång och följer riktlinjer och sunt förnuft. Du ska inte heller negligera detta för det har med rädslor att göra i ditt inre. Den psykiska ohälsan ökar inte utan djupnar. Det är inte coronan i sig själv utan den verkar som en katalysator på dig som redan har djupa tankar, oro, ångest. Du som redan har ett bagage med dig.