Samtalsterapi online

Samtalsterapi online eller fysiskt

Varmt välkommen till mig och Karins Hälsoforum, som är till för alla som behöver coachning eller samtalsterapi, genom fysiskt möte eller online. Här erbjuds du terapi för att kunna må bra hela vägen inifrån och ut. Jag erbjuder samtalsterapi både på plats hos mig men även online för den som bor längre bort eller av någon annan anledning inte kan ta sig till mig. Mitt koncept är holistiskt, vilket innebär att jag ser till hela människan och inte bara till symtomen. I mitt unika koncept erbjuds du hjälp med att lösa upp mentala, emotionella och fysiska blockeringar i ditt sinne. Vi finner grundorsaken bakom smärtan, tröttheten och andra tillstånd, som gör att du inte kan leva ut din fulla potential. Jag behandlar grundorsaken till din ohälsa. Jag är utbildad samtalsterapeut, personlig livscoach och massageterapeut.

Vid en del tillfällen i livet händer saker som kan vara svåra att hantera eller bearbeta på egen hand. Det finns oändligt många anledningar, stora som små, att gå i samtalsterapi och få handledning och stöd kan därför vara bra. Det kan också vara så att du bara behöver bryta dina vanemässiga tankemönster och hitta nya möjligheter i livet.

Terapi hjälper dig även finna lycka och ärlighet i din kommunikation med andra då du får en större förståelse för dig själv och ett större självförtroende för att visa vem du är och vad du vill – den sanna versionen av dig själv.

Samtalsterapi online
Samtalsterapi online

Du kan vända dig till mig om du känner dig nedstämd och ängslig eller har utmattningssyndrom/symtom. Kanske har du förlorat någon som stått dig nära och går igenom en kris. Eller så är du är medberoende, har barn eller föräldrar som missbrukar, våld i nära relation, skilsmässa, mobbing/utanförskap m.m. Eller så kanske du har stött på ett vägskäl i livet utan att veta hur du ska hantera det och gå vidare. Oavsett problem finns jag nära till hands för att hjälpa dig se möjligheterna i problemen och ge dig verktyg och strategier för att bearbeta och hantera din livssituation. Varje samtal är individanpassat och utgår din din personliga situation. Genom samtalen arbetar vi tillsammans för att inspirerar och motivera dig att se till att känna harmoni och se till helheten.

Terapi är samtal som fungerar både online eller genom ett fysiskt möte. Första gången du går i terapi kan det kännas obekvämt och ovant eftersom du inte vet vad som kommer att hända. Hos mig kan du känna sig trygg i en lugn och harmonisk miljö där samtalen flyter i en takt som du känner dig bekväm med. Jag har lång erfarenhet av samtal och stöd, både i grupp och enskilt. Att ta steget ut och börja gå i terapi är att ta ansvar för sitt eget liv. Jag arbetar utifrån olika individanpassade metoder och därför påbörjas det första mötet med att fastställa vad det är just du behöver hjälp och stöd med. Vilken hjälp du behöver för att kunna ta medvetna val i livet som hjälper dig till bättre livskvalitet genom förändringar och förbättringar av din nuvarande livssituation. Det är genom frihet, medvetna val och handlingar som du kan forma din tillvaro till det som är bäst för dig.

Jag, Karin Ovesson, grundare till Karins Hälsoforum, har livet som inspiration och motivation. Min kunskapstörst och nyfikenhet har tagit mig vidare i livet. Jag älskar möten med människor och ser det unika i varje människa. Jag tror på tankens kraft och på kroppens självläkande förmåga. Jag ser det som en stor förmån att få jobba med hela kroppen, med både kropp och sinne. Under många år har jag samlat på mig kunskap och erfarenheter i livet. Upplevelser som har gett insikter och en större förmåga att förstå mig själv och andra människor, en större acceptans och förlåtelse om livet.

Jag är beteendevetare. På Högskolan har jag studerat, psykologi, sociologi, socialpsykologi, kriminologi, missbruk och nätverk, gruppdynamik, ledarskap och förenat det till en mångfald i kunskap. Genom mitt arbete inom Kriminalvården, där jag fick en gedigen utbildning och erfarenhet inom olika samtalsmetoder bl.a. MI och KBT, som i mitt arbete, vilar på social inlärningsteori. Livet har även fört med sig erfarenhet av att jobba med utsatta kvinnor på kvinnojour.

Parsamtal

Vad vill ni med er relation? För er som kanske tappat bort varandra under livets olika skeenden. För er som vill återfinna glädjen och kontakten med varandra och som vill behålla en levande och öppen relation och kommunikation. En resa mot självkännedom genom reflektioner och samtal. Vad är positivt och vad är negativt med vår relation? Hur vill vi att vår framtid ska se ut?

Längtar du efter att vara i en relation som bygger på kärlek, respekt och omsorg? Att bli lyssnad på, att känna tillit och trygghet och samtidigt uppleva att det finns en vilja att växa och utvecklas tillsammans. Att ha en relation där var och en tar sitt ansvar och bidrar till den förändring som behövs för att återskapa närhet. Varför hamnar vi i kamp, konflikter och svårigheter?

Upplever ni att ni har problem i er kommunikation? Vill ni hitta tillbaka till glädjen och kontakten till varandra? Vill en av er skiljas eller båda? Alla vi människor bär på en historia skapade av tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi skapar olika mönster och strategier för att hantera livet så bra vi kan. Det är i våra nära relationer som våra mönster och strategier ofta krockar med varandra och blir synliga. Vilket kan upplevas som hinder för närhet och kontakt. Ökad medvetenhet och kunskap medför att vi förstår varandra bättre. ? I en nära relation behövs två grundläggande livsbehov balanseras. Å ena sidan finns behovet av närhet och tillit till en annan person. Å andra sidan självständigheten och tryggheten inom sig själv.

Karins Hälsoforum

 

Göran Håkans väg 28 C
283 33 Osby
0705 - 68 99 43
karin.ovesson@gmail.com

 

     

 

Göran Håkans väg 28 C