Hjärntrött stressrelaterad psykisk ohälsa – ökar lavinartat – hjärntrötthet och utmattningssyndrom. Är det någon som är förvånad inte jag i varje fall. Vänligare arbetsklimat? Skadliga stressen. Det ligger ju inom oss hur vi betraktar livet, inställningen till oss själva och livet. Vårt självvärde, självkänsla och självförtroende.

För att minska stressen att bli hjärntrött behöver du gå på djupet och lära känna dig själv för att komma i balans och harmoni. Du minskar den inre stressen genom att lära känna dig själv genom att ta bort försvar och skydd som du har lagt på dig som barn och under uppväxten. För att vara någon annan stressar oss mycket mer än vad vi förstår och vet. Vi är så rädda för att vara annorlunda, för att inte passa in i samhället. För att inte följa samhällets och familjens normer och regler. Och när vi hela tiden försöker anpassa oss så anpassar vi bort oss själva och även det ökar den inre stressen som bidrar till att vi blir deprimerade och utmattade. Vi går helt enkelt emot oss själva.

Vi vill vara duktiga för att visa och bevisa för andra. Men det håller aldrig i längden för vi pressar och stressar oss själva och till slut så är hjärnan så uttröttad för att vi agerar och handlar utanför oss själva. Mentala ohälsan blir psykosomatiska sjukdomar för att vi inte vill, vi förstår inte vad det är eller att vi gör det sedan och så sätter det sig i kroppen. Och kroppen talar om vad huvudet inte vill veta. Vi mår dåligt av olika anledningar och så skaffar vi oss olika försvarsmekanismer skydd för att orka gå vidare, för att få vara en i gänget, för att vara en bland andra och så bygger vi upp en fasad utifrån våra skydd. Och det om något skapar en inre stress och obalans i våra kroppar. Och vi för det vidare till våra barn. För det är arvet, präglingen efter oss.

Vad behöver vi då göra för att minska vår inre och yttre stress?

Jo vi behöver göra oss av med och göra upp med gammalt – bli oss själva. Förstå och göra oss av med gamla triggerpunkter som styr vårt beteende som vuxna, vilken roll vi har haft i det psykologiska spelet och vilka speglingar vi har haft av våra föräldrar och andra i vår närmaste omgivning, vad har de förstärkt och vad har de släckt ut? Förståelse och kunskap om oss själva skapar trygghet och minskar vår inre stress vilket gör att vi kan leva mera i nuet och vara närvarande

Vi behöver skapa oss ett eget utrymme. Jobba bort fasaden som vi har skapat runt och kapitulera inför livet. Stanna upp, reflektera och återhämta oss. Se oss omkring vilka relationer har jag? Är de för mitt eget bästa? Styr jag mitt eget liv som jag vill ha det? Är jag sann mot mig själv? Låter du vinden i seglet styra dig dit du vill eller går du allt som oftast på grund? Att leva i medvetenhet istället för att försöka att kontrollera sig själv och andra, skapar ett flöde i livet istället för att hela tiden driva sig själv i att ha kontroll, vilket bara är en illusion.