Kris är en förändring, en oplanerad förändring eller förlust som får oss att tappa kontrollen. Det är en normal reaktion på en oväntad händelse. Vi reagerar med panik, ilska, rädsla på all den ”informationsoverload” som vi får och som ofta är vinklad. Hur bearbetar vi information, har väldigt stor betydelse över hur vi reagerar och hanterar situationen. En plötslig händelse kan sätta oss i en livskris vår identitet sätts i gungning och vi ifrågasätter oss själva, situationen och livet.
Kris och trauma är mer än vad vi normalt förväntar oss. Kris är en snabbare utveckling än vad man räknat med. Men alltid en utveckling på något sätt. Vi reagerar olika eftersom vi är vår samlade erfarenhet, vi har ärvda reaktionsmönster och inlärda beteendemönster.
Kris är en förlust av något slag. Förlust av hur bilden av något skulle vara. Och hur rustade är vi inför en kris. Hur fungerar vi och hanterar en kris är hur man ser på sig själv och omgivningen, vi använder oss av olika coopingstrategier. Och om vi är lagda inåt, introverta eller om vi är utåtagerande, extroverta. Hur uppfattar vi hotet, verklighet eller upplevt hot. Våra erfarenheter sedan tidigare hur har vi hanterat tidigare hot, kriser och sorg, hjälper oss hur vi upplever nya hot eller hotbilder.
Hur kan vi då rusta oss för framtiden vid eventuellt ny kris, händelse, olika skeenden i livet. Vi kan jobba med vår självkänsla, så vi vet vilka vi är, vårt självvärde och vår värdegrund. Vår egen självbild. Så att vi lättare kan sätta våra egna gränser, i trygghet och balans.
Jobbar vi inte med att lära känna oss själva finns en stor risk att vi fyller vårt tomrum vår ängslan med något annat som missbruk av något slag, överträna för att slippa tänka, allt som blir ett beroende av något slag. Som påverkar oss, vår omgivning och vi får negativa konsekvenser. Eller genom att försöka ha en ännu större kontroll och då begränsar livet. Hur ser ditt toleransfönster ut? Vilka triggerpunkter har du och varför? Hur reglerar du dina affekter? Och varför går du i affekt? Härbärgerar du andras känslor – arvet – eller någon annans?
Det finns olika kriser utvecklingskris, livskris, plötslig svår händelse och katastrof . Sorg, ilska och rädsla hur hanterar vi våra känslor och tankar i oväntade händelser? Ditt självvärde är ju kopplat till din självkänsla och vilket värde som du har på dig själv och din självbild. Vilket värde sätter du på dig själv? Hur låter och tillåter du andra människor att behandla dig. Det kommer ju från självkänslan av att veta vem du är och ha tillgång till dina känslor om dig själv. I att vara trygg att veta vem man är och att stå på sin egen värdegrund utan att påverkas av andra och samhälles normer och regler. Att lita på sig själv och att gå sin egen väg och att låta andra gå sin väg, då har man sin egen värdegrund i balans. Och en god känsla i och om sig själv. Även en känsla av att vara nöjd, att inte överprestera.
Har man en svagare självkänsla eller en skapad självkänsla från barndomen då är man känsligare för kritik och motgångar. Du går i försvar och i affekt från det lilla barnet inom dig. Det är så viktigt att läka detta inre barn för att få en rättvis självbild av sig själv. Men då behöver vi ha rätt människor omkring som kan se oss för vilka vi är. Med en stabil självkänsla klarar vi lättare av att sätta gränser och klara kriser av olika slag.
Vi är mera närvarande och i nuet då vi har en bra självkänsla och självärde och då vi har en egen värdegrund att stå på. Då är vi bättre rustade för kaos och kriser som i denna tid vi har just nu.
Efter en omvälvande tid ta dig tid att återhämta dig för att minska din inre och yttre stress för att komma i balans och harmoni, och ha tillgång till dina tankar och känslor utan att du sveps med av massmedia och andra sociala medier. Ta dig tid till promenader, egentid, reflektion om hur du väljer att gå vidare för att må bra. Lugnare träning är bättre för kroppen för en högintensiv träning ger samma signaler till kroppen, sätter igång samma stressystem som vi vill lugna ner.
Vi går ofta på högvarv lite för länge och för ofta. Vi hinner inte återhämta oss och komma ner i varv. Och det påverkar både hjärnan och resten av kroppen. Ta hand om er nu och använd ert sunda förnuft, det kommer man långt med.
Jag är utbildad i kris och krishantering, sorg och trauma. Jag finns här om ni behöver mig.