Du är inte beroende av något eller någon.

Inre frihet ger yttre frihet. Du är fri att tro som du vill. Du är fri att tänka som du vill. Du är fri att känna som du vill. Du är fri att handla som du vill. Du är fri att göra det bästa av ditt liv. Utan krav och måsten är du fri att göra det bästa av ditt liv. Egenkrav och måsten som du sätter på dig själv utifrån familjens prägling på dig och samhällets normer och regler om hur något ska vara. Lyssna inåt lyssna till dig själv, vem är du och vad vill du göra av ditt liv? Och hur vill du leva? Stå stark i din värld och låt det gamla lämna dig. Det gamla som fortfarande styr dig genom det lilla barnet i dig som du aldrig gjort upp med. Som fortfarande styr dig genom att gå i affekt och reaktion som blir större genom gamla triggerpunkter som ligger bakom reaktionen över något idag . Du kan skapa ett gott liv åt dig själv. Att förändras är att göra upp med det gamla som fortfarande styr dig idag.
Det krävs närvaro och medvetna steg om du vill förändra dig själv för att göra rent hus. Du behöver göra dig av med de triggerpunkter , försvarsmekanismer och skydd som också styr dig idag för att du lever efter dom och inte efter dina äkta känslor för dom har du inte tillgång till. Och är du den som alltid väljer att försöka hjälpa andra istället för att hjälpa dig själv. Så är det också en försvarsmekanism för att slippa att ta tag i dig själv. Försvarsmekanismerna utgår från egot för det är ju där vi hamnar när vi behöver skydda oss själva. Och inte vårt sanna jag. Vi gömmer ju oss bakom skydden i en förhoppning att må bra. Men sanningen kommer alltid ifatt oss och då väljer vissa att få hjälp och stöd i att bli sig själv, sin egen sanna version och andra väljer att lägga till ett nytt skydd.
Kaos och kontroll när någon försöker ha en överdriven kontroll över något då vet man att det har funnits eller finns kaos i den personens liv. Kanske har du en överdriven kontroll över något i ditt liv, som kanske styr ditt liv? Gör du samma saker i samma modell eller i samma känsla i ett försök att ha kontroll i ditt liv? Kan vara så att du känner en brist i ditt liv och genom att känna kanske dåligt samvete över vad du inte gjort, kanske livet inte blev som de skulle? Du kanske inte har det jobbet som du ville ha? Då får du en brist på insidan som vi ofta projicerar på andra för att må bra, för att rätta till din självbild av att vara god och att göra rätt. Men det leder ju inte till någon förändring varken inom dig själv eller utanför dig själv. Och vad gör du då? Jo försöker att ha kontroll på ditt liv genom att ha fasta modeller av hur något är. Du kan tänka, göra på samma sätt för att försöka ha kontroll. Du kan utgå från samma känsla och göda dig i den för att du har minsann rätt.
Du kanske skapar en konflikt för att du själv ska få ut din irritation och frustration. Vi löser en konflikt från vårt inre barn istället utifrån det vuxna jaget, där logiken och det rationella finns. Men då behöver du ta tag i ditt eget också som du har i din ryggsäck. Det krävs mod och tid och då väljer vi kanske den enkla vägen och givetvis leder den ingenstans. Konflikten finns där olöst hela tiden och när vi är trötta och stressade kommer den att blossa upp igen men det blir ingen förändring.
Ni har något i familjen som ”kliar” hela tiden som ligger dolt under ytan oh mestadels är det så att livet går sin gilla gång. Men varför är det så att du inte kan avstå den där extra whiskyn som din partner ber dig om? Eller varför kan du inte minska ditt shoppande fast att du vet att du inte behöver? Det ligger inom dig själv för du kan faktiskt aldrig lägga det på någon annan. Du vill fylla tomheten inom dig med yttre saker istället för att fylla dig inifrån och ut. Du tar alltid som vuxen ansvar för ditt eget liv och för dina tankar, känslor och handlingar.
Att lära er att kommunicera, lyssna och prata på ett vuxet plan, logiskt och rationellt leder till en förändring. Men att vara i barnjaget, dvs sandlådenivån löser absolut inget alls. Utan det ligger alltid där mellan er. Detta är också en av anledningarna att du alltid hamnar i liknande situationer och relationer för du har ouppgjorda konflikter inom dig som du behöver ta hand om först och reda ut.
Varför reagerar vissa mer på kaos än andra? Jo för att man har kaos inom sig. Andra som jobbat med sig själv och gjort upp med det gamla kan se det mera logiskt och rationellt vad det är som händer. Och dom har inte detta katastroftänk som man har när man har mycket kaos inom sig, för då reagerar man utefter det för man har inte tillgång till sig själv utan man följer ofta andras reaktioner och går igång på dom. Hysterin tenderar att bli större än själva händelsen.