Så skön insikt för många att vi faktiskt ansvarar för vårt eget välbefinnande. Det gör ju att vi kan känna hopp inför framtiden och livet. Ingen annan som styr våra liv förutom vi själva. För så länge vi lägger skulden på någon annan så tror vi ju att vi styrs av andra eller annat. Vi väljer hur vi skapar våra liv utifrån lugn och harmoni. Vi skapar oss ett gott liv i balans. Så många som lever i ilska, rädsla och sorg. Men varför inte skapa oss själva ett mera kärleksfullt liv.

Vi kan medvetet skapa en förändring i våra liv genom att ändra vår tro, tanke, känsla och handling. Men först får vi göra oss av med alla skapade tankar och känslor som vi har blivit präglade av genom barndom, uppväxt, samhällets värderingar, normer och regler. Det är förlegat samhället ser ju inte ut som det gjorde för 50 år sedan och då kan vi ju inte heller leva enligt de gamla värderingarna över hur något ska vara som skapar stress i våra kroppar. Och ingen är den andra lik. Och givetvis att sociala medier ställer till det en hel del, beroende vad vi väljer att tro på.

Vi kan själva välja hur vi vill känna, visst att det krävs jobb, medvetet och det krävs att man är närvarande, för att skapa en förändring. Det är ju precis som att gå till gymmet och träna kroppen. Lika mycket får man jobba med hjärnan för att ändra på sin tro, sina tankar, känslor och handlingar. För genom dom skapar vi förutsättningar för våra liv och vår hälsa genom de val som vi gör. Du väljer vad du ska tro på. Du väljer vad du ska tänka. Du väljer vad du ska känna. Du väljer hur du ska handla. Kom ihåg, att allt är möjligt och allt kan bara bli bättre. Bara du själv kan välja det.

Men så länge som vi väljer att skylla på andra och vi befinner oss på sandlådenivån sker inga förändringar. För då lägger vi vårt ansvar på andra och på situationen. Ta tillbaka din rätt till dig själv och börja skapa dig ditt eget liv.

Visst att det krävs en hel del mod att gå igenom sina egna skydd och de försvarsmekanismer som vi har gömt oss bakom. Men det är en lättnad att få göra sig av med de olika skydden och försvaren för att hitta sig själv bakom fasaden. Då får vi tillbaka mycket energi och kraft både mentalt och fysiskt för att göra våra egna val i livet och lyssna inåt istället för att lyssna utåt på alla andra, som kanske inte alls passar dig. Våga gå din egen väg! Så mycket skönare, utan stress för att man är sin egen sanna version. Modet att ha ett öppet hjärta, skapar lugn och harmoni i våra kroppar, både fysiskt och mentalt.