Högkänslighet – något man är född med.

Ett större behov av att ha sin egentid och sitt egenutrymme. Större och längre behov av återhämtning. Framförallt när vi har varit i större grupper, sammankomster och varuhus m.m. Eller med någon som tar mycket energi.

Har en högre potential. Vill utvecklas och utmana sig själv i livet. Vill gå vidare. Och är i behov av att få använda sin högre potential annars kan vi tappa fokus och bli ”utbrända”. Vi mår sämre när vi inte får jobba på och ha nya arbetsuppgifter. Slentrian är inget för oss. Men däremot så slutför vi alltid vad vi påbörjat.

Stora förväntningar på sig själv och livet. Stor kreativitet och lätt att se lösningar.

Vill gärna dela med oss av vår kunskap och visdom i att stötta andra människor och få dom att växa. Har lätt att se de olika individerna och var och ens behov av stöd och hjälp. Har förmågan att se det unika i människor.

Ser samband mellan händelser och göra kopplingar mellan olika saker/situationer. Och det går snabbt.

Går ofta sin egen väg. Hittar sin egen väg genom ett sjätte sinne så bara vet vi. När man tittar i backspegeln så kan man ofta se den röda tråden. Aha det var därför som jag har studerat, mött människor och/eller fått de livslektioner som man skulle få.

Mer specifika livslektioner för att lära sig känna sig själv på alla plan. Att kunna använda sig av sin stora styrka sin högkänslighet.

Ljud och ljuskänslighet om det inte harmonierar där man befinner sig just då. Känner igen dofter och älskar de dofter som stämmer överens med sig själv och sina energier.

Kommer in i ett rum och känner att något är fel. Ser grupperingar mycket lättare än andra.

Blir väldigt lätt känslomässigt berörd. Känner lätt in andras känslor och blir berörd av dessa.

Kan ”scanna” en person, man ser igenom personen, dvs läser av energierna som personen sänder ut. Då energier är information. För detta krävs det att man är närvarande och har landat i sig själv.

Har man barn som är högkänsliga så går det inte att tjata och skynda på utan i dessa barn/ungdomar skapas ännu mera stress för att de vet. Och då knyter det sig och det händer ingenting.

Ej att förväxlas med oro, ångest jo innan vi vet men det är ju inget man är utan det upplever man under olika delar av livet. Högkänslig är något man är från födseln.

Tyvärr se ser ju inte sjukvården det så här. Utan det ges antidepressiva för att man inte ska känna det man känner. Men det är ju bara för att döva symtomet men orsaken finns ju kvar. Se det som en tillgång istället för som en svaghet. Får man bara reda på vad det är så lugnar ju kroppen ner sig.

Så har du tillgång till något helt underbart. Det jobbigaste kan vara att man så lätt känner in och känner av andra människor. Och när de presenterar sig som någon och de inte alls är den personen bakom fasaden. Och detta är inte att döma någon för man liksom bara vet. Och det kan vara väldigt obehagligt för det är svårt att säga detta till någon som inte är högkänslig för då är man avundsjuk, säger dom. Jag upplevde själv detta mycket som barn och ja även som vuxen så det är bättre att vara tyst och hålla det för sig själv.

När huvudet säger en sak och känslan, ”by knowing” säger en sak lyssna då på din inre känsla för det är den som vet. Tanken har skapats/präglats av familjen, vänner, samhället, sociala medier mm.

Ja detta är lite av hur jag ser på högkänslighet, eller att se ”bortom och bakom” och skanna som jag sa innan jag kom i kontakt med begreppet HSP, high sensitive person. Och jag ser, förstår, förnimmer och upptäcker hela tiden fler gemensamma drag hos personer som är högkänsliga.

Och återigen är ju detta så som jag idag ser på detta, och som sagt så kommer det hela tiden nya insikter…