I en äkta relation så finns det ett givande och tagande i balans. Men först behöver man själv vara i balans. I ett starkt vi behövs två starka jag. I jaget finns självständigheten och tryggheten och i vi:et finns samhörigheten och tilliten. Vi kan inte få det av någon annan. Vi behöver ha känslan och upplevelsen i oss själva för att känna den från någon annan. För annars kan vi inte känna igen känslan om vi inte själva har den på insidan. Och då faller den rätt platt.
När man träffar någon där det blir en spegling av sig själv då vet man att denna relation är äkta. Det finns inga spel överhuvudtaget, eller något ego iblandat. Den relationen är från hjärtat och den är bärande. Där finns en öppen kommunikation som bygger på sanna känslor om hur man känner det och om hur man vill ha det. Det finns en flexibilitet i ett givande och tagande. Det är ingen anpassning för det är något helt annat när man i destruktiva relationer ska anpassa sig för att passa in, då tappar man sitt eget jag. Och vad var det då som gjorde att man fastnade för varandra från första början?
En sann och äkta relation bygger på något helt annat. Men du behöver ta dig dit först. Det är ingen annan som kan bygga upp dig för det behöver du göra själv först för att det behöver vara balans. Du tar ansvar för dig själv och dina känslor.
Inget tjat om vem som ska gå ut med soporna, varför det inte finns någon ny toarulle eller vem som klämmer på mitten på tandkrämstuben för det handlar om det utan det handlar om en inre frustration, någon känsla hos en själv som man inte tar tag i så lägger man den på något fysiskt för att få igång ett bråk, eller konflikt för att få utlopp för sina egna känslor men det hjälper ju aldrig i längden, eller hur? Bättre att ta tag i den underliggande känslan av att inte vara tillfreds med sig själv och livet.
För att komma hit så behöver man granska sig själv och jobba medvetet med sig själv, sina tankar, känslor och handlingar. Först då kan du ha en relation i balans, i ett givande och tagande. En öppen, äkta och ärlig kommunikation för då har du inget som ”kliar” på insidan som du behöver få ut genom en annan person. Förklara dig själv och uttryck dig själv från dina egna sanna och äkta känslor. Det behövs ett aktivt och medvetet jobb med dig själv för att komma hit.
En hel del stress och ångest när det nya skapas för att vi är så vana att vara i det gamla destruktiva så det har varit en vana en normalisering och fast att det nya är det bästa för dig så kommer du förmodligen att mötas av ditt eget inre motstånd. Här gäller det att verkligen hålla fast vid sitt beslut och gå in i det nya. Att göra av med gamla mönster och möta dina innersta och äkta känslor som med all säkerhet legat gömda länge i ditt hjärta. Dina sanna och äkta känslor.
Att jobba dagligen med att påminna sig om att man har så bestämt sig att det är det nya som ska segra, som ska vara. Det är ju också så att vi har strängar i våra kroppar som spelar en viss melodi och kan du hitta rätt melodi så kommer den att hjälpa dig att öppna ditt hjärta för nya, hälsosamma relationer. En låt eller flera som kan hjälpa dig att övervinna dina skydd som du byggt upp under många år.
Jag hjälper dig gärna och ger dig mitt stöd i detta om du vill utvecklas och ha härliga, ärliga relationer i balans och harmoni.