Egot inom oss kan ställa till det en hel del. Egot är för mig en överbalans av jaget, som ställer till det för att egot är den inom oss som tävlar, jämför, som egentligen inte vill oss något gott överhuvudtaget. Egot tar bort allt som är skönhet inom oss. Egot är rädslor som hindrar oss från att vara modiga. Egot är kontroll när du inte lever ditt sanna liv utan kontrollerar allt du gör. Men det är bara en illusion för du har inte kontroll alls, ju mer kontroll du tror att du har desto större är illusionen. När du är i egot så driver du dig till att göra saker vilket tar kraft och energi från dig. Flödet kommer när du släpper kontrollen och då är du precis där du ska vara.
Egot separerar oss från andra, en upplevd känsla av separation och då tycker vi en massa om andra för att vi inte känner att vi passar in, inte avundsjuka för det är något helt annat, men en känsla av ensamhet. För det är en stor skillnad att känna ensamhet och att vara själv. Själva är vi i det fysiska, och vissa trivs med det medans andra vill ha folk omkring sig. Ensamhet är en känsla och den känslan kan vi ju ha fast att vi är bland andra.
Genom att jobba med dig själv och ta itu med dina rädslor och med dina negativa tankar så kan du komma i kontakt med dig själv och ditt sanna hjärta. Sann glädje är när vi tillåter hjärtat och själen att förenas. När vi tar bort allt som inte är skönhet i våra kroppar. Då möter vi vårt sanna jag och då möter vi även våra spegelbilder i andra, som bara vill oss gott och som höjer oss och då är vi i balans med både vårt inre och vårt yttre. Vårt inre speglar sig alltid i vår yttre värld.
Har du en kontakt med ditt inre och egentligen alltid vetat att det är så? Men du har ändå ifrågasatt dig själv för att du tror att andra vetat bättre, eller följt samhällets normer och regler för att du tror att du ska? Eller bara haft en känsla av att vilja passa in, och gått emot din inre känsla, din inre kompass. Och du har följt någon annans väg bara för att du har tvivlat på dig själv, din inre röst. Det är din väg som gäller nu, den väg som du har valt i ditt hjärta. Att du väljer att gå din väg utan tvivel över dig själv. Att inte följa i någon annans fotspår, en gammal karta som inte passar dig alls.
Du vet vad du vill – så skapa det. Du har alla förutsättningar för att lyckas, släpp dina tvivel, din negativitet för det handlar om vilken inställning som du har.
Behöver du hjälp med att finna dig själv så hjälper jag dig gärna att komma i kontakt med din inre kompass.