Och vilka grenar du tar bort för att få den näring som just du behöver…Tar du bort de vissna grenarna eller låter du dom sitta kvar och låter dom ta din tid, kraft och energi?

Vad är personlig utveckling? Vad är en kris? Varför vill vi utvecklas och hur gör man? Helt otroligt att man kan förändra sitt liv 360 grader. Läka inifrån och ut. Tankar och känslor förändras till det bättre. Inställningen till livet. Att allt blir enklare. Inte hur man har det utan hur man tar det. Orättvisor försvinner, allt blir betydligt enklare. Vad menar jag då med en personlig utveckling? Precis som det står att utveckla sin personlighet på alla plan. Är du den som du tror att du är? Det är så intressant och så spännande om vår illusion om oss själva. Och att vi ofta begår självbedrägeri att vi intalar oss själva att det är bra. Vi använder oss av olika försvarsmekanismer för att slippa må dåligt. Men det kommer alltid ifatt oss på olika sätt. Försvarsmekanismer/skydd är omedvetna psykologiska strategier som man skapar för att klara av verkligheten och att bibehålla en tillfredsställande självbild. Vi håller skrämmande tankar, känslor, minnen eller rädslor utanför medvetandet. Projicering är ju en väldigt vanlig försvarsmekanism. När vi inte vill känna av våra svagheter tillskriver vi andra personer svagheter i egenskap för att försvara vår egen självbild. Bortträngning är en annan. I det omedvetna ligger det bortträngda minnet som påverkar våra motiv och handlingar. Ger oss en fristad från en situation som vi för tillfället inte orkar med. Och det finns en hel del till som jag kanske tar upp en annan gång.

Vad är då en kris? En oplanerad förändring, en förlust av att tappa kontrollen. En kris är en normal reaktion på en oväntad händelse som kan försätta oss i en livskris där vi kan förlora vår identitet. En förlust av bilden hur något skulle vara. Vi reagerar med panik, rädsla, förvirring, förlamning, apatisk, irrationell bland annat.

Vi behöver alla tid till återhämtning och reflektion om vad vi vill ha ut av livet. Tar vi oss inte denna tiden så ångar vi på som vanligt, eller så gör vi inget alls åt våra liv. Kan ju känna att något är inte som det ska vara, eller så dags att lämna ett dysfunktionellt beteende eller relation. Och se till våra egna behov och prioriteringar i livet. Att vi behöver verkligen tid för att lyssna inåt. När vi inte är i kontakt med oss själva befinner vi oss ofta i ett driv. Vi driver oss till något eller någon, bara för att…Istället för när vi är i kontakt med oss själva och livet då hamnar vi i ett flöde istället, som generar energi och tar oss dit vi ska.

När vi jobbar med oss själva så blir vi starkare och stabilare i vårt jag, och betydligt mer gränssättande och tydligare både mot oss själva och andra.

Jag har fått lite frågor om självförtroende, självkänsla och så lägger jag till ett tredje om vårt självvärde. För mig handlar självkänsla om vad man känner för sig själv. Det är helt enkelt om hur man ser på sig själv, hur man definierar sig själv som person. Självkänsla innebär att du vet om att du har ett värde som människa trots att du kanske misslyckas med något, du bryr dig inte om vad andra tycker om dig för att du vet att du är bra och en värdefull människa. Har man en god självkänsla så bryr man sig inte om vad andra pratar om, varken om sig eller om andra för man har överhuvudtaget inget intresse av att prata om andra.

Självförtroende handlar om den tilltro du har till att klara av saker. Med ett bra självförtroende mår man bra när man har klarat av något som man kanske inte trodde. Man har helt enkelt ett förtroende för sig själv i att göra saker. Man har ett bra självförtroende när man tror på sig själv och att man kan klara av saker och när man får bekräftelse på det växer självförtroendet inför sig själv och andra.

Och dessa tre ska vara i balans då mår vi som bäst. Ibland så hänger inte självkänslan och självvärdet med. Vi känner kanske att vi är misslyckade men vill ändå prestera och dessa människor blir ofta väldigt pompösa, de hörs och syns och på något sätt vill de göra sig själva rättvisa genom att bli väldigt ”stora” på ytan men ”små” på insidan. De har ingen bra självkänsla om sig själva men vill så gärna prestera och visa att de kan. Och dessa tar väldigt mycket energi och plats. De växer liksom bort från sig själva genom att vilja prestera mer och mer men att de glömmer att hämta hem sig själva i självvärde och självkänsla.

Självvärde vilket värde du har som människa. Både inre och yttre värde, vilken aktning du har som människa, självrespekt och respekt inför dig själv och om hur andra behandlar dig. Självkänsla och självvärde gå mer hand i hand, medan självförtroende ligger lite utanför dig själv i det du gör. Vilket värde sätter du på dig själv? Hur tillåter du dig att bli behandlad? Och hur behandlar du dig själv? Rear du bort dig själv eller står du på dig? Låter du dig bli illa behandlad bara då får vara med? Tar en lägre lön bara du får jobbet? Eller ser du till att stå på dig i alla situationer för du vet att du har ett värde på dig själv?