Har du någonsin funderat över vad du lägger din tid på och att det speglar den du är. Du kan använda stora ord om vem du är och presentera dig utifrån det. Men när inte orden leder till handling så har det ingen betydelse. Vad prioriterar du i livet? Vad vill du med livet? Är det samma sak som du lägger din tid på?

När vi går emot vårt sanna jag så tar det oändligt mycket kraft och energi ifrån oss. Vi ska vara en annan eller vi tror att vi är en annan. En fasad som vi har byggt upp under en längre tid. Men vad händer om fasaden rämnar?

Acceptera livet att det är inte som vi trodde eller blev inte som vi trodde. Acceptera det som vi inte kan påverka och se verkligheten för vad den är. Det finns två världar den vi skulle vilja leva i och den vi lever i. Att inte försöka påverka andra till den vi skulle vilja att den är. Släppa taget och lägga kraften och energin på oss själva istället. Då har du kraft och ork till att påverka dig själv och ditt liv i rätt riktning istället. Rätt fokus. För du är den enda som du kan påverka och förändra. Och sedan välja rätt relationer. Den relationen som är viktigast är ju den till dig själv. Hur ser du på dig själv och varför? Hur presenterar du dig i livet?

Vi har alla skapat en omedveten livsplan under barndomen för att anpassa oss till familjens olika medlemmar och till livets förutsättningar. För att passa in i familjens system förvränger vi tankar, känslor och beteenden så att de passar i i livsmanuskriptet. Systemet blir sedan också självförstärkande vi presenterar oss sedan för andra i den vi tror att vi är. Och vi samspelar sedan med andra som vi har lärt in under barndomen och det upprepar vi med olika människor.

Är du den som blev lyssnad på och fick ta din plats? Eller kanske den som var tyst för att ett annat syskon tog väldigt stor plats så du valde kanske att vara tyst i tron om att det var lugnast så? Du fick se ett annat syskon som blev lyssnat på av föräldrarna och fick uppmärksamhet och du förstod aldrig varför. Du fick dina utbrott i att inte bli förstådd eller lyssnad på och du blev den ”jobbiga” familjens syndabock eller svarta får. Fast det enda du ville var att bli lyssnad på och förstådd för den du är. Att få ta din plats. Tror kanske fortfarande att det är fel på dig. Att du var den som ställde till bråk, den jobbiga och kanske ser på dig själv så fortfarande så det är bättre att vara tyst. Du saknar kanske självförtroende, självkänsla och självvärde.

Det finns också dom som har ett stort självförtroende, men saknar självkänslan och självärdet i sig själv. Då skapas det en väldig tomhet, ett tomrum, i våra kroppar. För då försöker vi att prestera mer och mer för att visa att vi är duktiga och få bekräftelse och uppskattning men vi är fortfarande lika tomma på insidan. Då behöver man jobba med sitt självvärde och självkänsla för att komma i balans. Det kan också vara här som vi skapar ett beroende av något slag för att slippa känna tomrummet. Det kan vara alkohol, narkotika, läkemedel, shoppa, överträna, spelmissbruk, sexmissbruk ja allt som upptar för mycket av vår tid och som får negativa konsekvenser i vårt liv.